شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

ثبت شرکت

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

ثبت شرکت با صد در صد سهامدار خارجی

جهت ثبت شرکت با 100% سهامدار خارجی مطابق مدارک فوق باید مدارک آماده گردیده و جهت ثبت اقدام نمایند.

تذکر 1: موارد پیشنهادی در ثبت شرکت های خارجی فقط مواردی است که مجوز فعالیت در قالب شرکت صادر می گردد

تذکر 2: ثبت شرکت با 100% سهامدار خارجی در مواردی ثبت میگردد الف : با سرمایه گذاری سهامداران به مبلغ حداقل 500000 دلار جهت هر سهامدار و ایجاد اشتغال بابت این سرمایه گذاری صورت پذیرد یا سالانه تا مبلغ 500000 دلار صادرات جهت هر سهامدار صورت پذیرد

تذکر 3: مدارک سهامداران باید ترجمه رسمی گردیده و کپی برابر اصل پاسپورتها از صفحه اول و اعتبار پاسپورت و صفحه ویزا در صورد داشتن لازم میباشد

ادامه مطلب را در وب سایت ثبت پوینده مشاهده فرمایید.

ثبت نام تجاری و علامت،Logo

برند یا نام تجاری چیست ؟

یک نام تجاری یا برند یک نام، اصطلاح، علامت، نشان یا طرح یا ترکیبی از اینهاست که برای شناسایی کالا‌ها یا خدمات فروشنده یا گروهی از فروشندگان و متمایز کردن این کالا‌ها و یا خدمات از کالا‌ها یا خدمات رقبا به‌کار می‌رود. به‌طور خلاصه نام تجاری سبب شناسایی فروشنده یا سازنده می‌شود. نام تجاری می‌تواند یک نام، یک علامت، نشان و یا سمبل دیگری باشد. فروشنده براساس قانون علامت تجاری حق استفاده همیشگی از نام تجاری را در اختیار دارد.

مدارک لازم جهت ثبت نام تجاری وعلامت،Logo:

  1. کپی (برابر اصل ) مجوز مربوطه به نام شرکت
  2. مدارک شرکت شامل : (برابر اصل ) کپی آگهی تأسیس ، آخرین تغییرات( هیئت مدیره)+ روزنامه رسمی آن
  3. کپی (برابر اصل ) مدارک افراد دارای حق امضاء شرکت شامل : (شناسنامه ، کارت ملی پشت و رو)
  4. آرم طراحی شده در یک برگه A4 به تعداد 12 عدد (اگر رنگی میباشد پرینت رنگی گرفته شود)
ادامه مطلب را در وب سایت ثبت پوینده مشاهده فرمایید.

دستورالعمل موضوع فعالیت شرکت ها و مراحل صدور مجوز

بنابراین ضمن ارسال خلاصه ای از مستندات مرقوم، موارد ذیل مجددا مورد تاکید قرار خواهد گرفت :

در متن اسناد تنظیمی برای انتشارآگهی های (تاسیس و تغییرات موضوع اساسنامه) با توجه به شرایط مذکور در خصوص سایر موضوعات می بایستی بشرح
ذیل مورد اقدام قرار گیرد :

ادامه مطلب را در وب سایت ثبت پوینده مشاهده فرمایید.

نحوه ی ورود و خروج اعضاء در شرکت های تعاونی

فصل اول

ویژگی های اعضاء (عضو) در شرکت های تعاونی
با امعان نظر به اینکه تشکیل شرکت های تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس که عبارت از عده ای افراد واجد شرایط عضویت می باشند صورت می گیرد در نتیجه بایدد قبل از همه چیز، ویژگی عضو یا اشخاصی که می توانند تشکیل شرکت تعاونی دهند بحث شود.
باب اول – تعریف عضو
«ماده 8 قانون بخش تعاونی اشعار می دارد عضو در شرکت های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم بهه اهداف بخش تعاونی واساسنامه قانونی آن
می باشد.» همچنین در بند 1 ماده 1 قانون شرکت های تعاونی عضو را چنین تعریف می کند: « در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی هر صاحب سهم اعم از اینکهه شخص حقیقی یا حقوقی باشد» عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می شود.

ادامه مطلب را در وب سایت ثبت پوینده مشاهده فرمایید.

نحوه انتخاب اسم شرکت

اهمیت اسم شرکت در چیست؟

انتخاب اسم شرکت جزء اولین مقدمات ثبت شرکت و در عین حال یکی از مهمترین مراحل تأسیس شرکت است.
بسیاری از افرادی که مایل به ثبت شرکت هستند، برای رسیدن به اسم شرکت مطلوب خود انرژی و زمان زیادی را صرف می‌کنند. اما گروهی دیگر به هر دلیل اسم شرکت را بدون در نظر گرفتن همه جوانب و با عجله انتخاب می‌کنند و به همین دلیل هم معمولاً بعد از مدتی تصمیم به تغییر اسم شرکت می‌گیرند.
اسم شرکت اولین نشانه هر شرکت است. شاید بی راه نباشد که بگوییم اسم شرکت همانقدر مهم است که پرچم یا سرود ملی یک کشور اهمیت دارد. از طرف دیگر قوانین انتخاب اسم شرکت کمی سختگیرانه تعیین شده است؛ که البته این سختگیری در تعیین اسم شرکت

ادامه مطلب را در وب سایت ثبت پوینده مشاهده فرمایید.