شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

ثبت شرکت

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

اخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مجوزی‌ است که از سوی اتاق بازرگانی برای اشخاص حقوقی یا حقیقی صادر می‌شود و دارنده آن اجازه دارد به امر صادرات و واردات و تجارت خارجی مبادرت نماید.
اعتبار کارت بازرگانی صادر شده به مدت یک سال از تاریخ صدور است و پس از اتمام این مدت هم می‌توان مجددا آن را به مدت یک سال دیگر تمدید نمود.

موارد کاربرد کارت بازرگانی

صدور کارت بازرگانی موکول به آن است که بازرگانان موسسه و یا شرکت خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده باشد. در شرکت‌های تجارتی کارت بازرگانی مربوطه بنام مدیر مسئول شرکت صادر می‎شود. بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی می‎نمایند باید طبق فرم‌های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند. صدور کارت بازرگانی برای بعزرگانان و شرکت‌های خارجی منوط به معامله متقابله است.یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی داده می‎شود که کشور آنها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی دهند.

ادامه مطلب را در وب سایت ثبت پوینده مشاهده فرمایید.

ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی:

در قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران تعریف روشنی از تعاونی ارائه نگردیده است . اما در چند ماده و تبصره این قانون برخی ویژگیها ی تعاونی مشخص گردیده است

مطابق ماده ماده 2 شرکتهایی را که با رعایت قانون تعاون تشکیل و به ثبت برسند را تعاونی میشناسند.

تبصره ذیل ماده 5 تصریح می کند که تابعیت تعاونی ها باید ایرانی باشد.

اما قانون شرکتهای تعاونی ایران مصوب سال 1350 شرکتهای تعاونی را این گونه معرفی کرده است :

شرکت تعاونی شرکتی مرکب از اشخاص حقیقی یا حقوقی است که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود اقتصادی و

اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز طبق اصول مطرح د رقانون تشکیل می شود ( ماده 2 قانون شرکتهای تعاونی ایران )

ادامه مطلب را در وب سایت ثبت پوینده مشاهده فرمایید.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

ثبت شرکت با مسئولیت محدود ،شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امورتجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.(م۹۴ ق ت)
در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد وگرنه شریکی که نام او در اسم شرکت قیدد شده است در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت (م ۹۵ ق ت )ق ت)

ادامه مطلب را در وب سایت ثبت پوینده مشاهده فرمایید.

ثبت شرکت با صد در صد سهامدار خارجی

جهت ثبت شرکت با 100% سهامدار خارجی مطابق مدارک فوق باید مدارک آماده گردیده و جهت ثبت اقدام نمایند.

تذکر 1: موارد پیشنهادی در ثبت شرکت های خارجی فقط مواردی است که مجوز فعالیت در قالب شرکت صادر می گردد

تذکر 2: ثبت شرکت با 100% سهامدار خارجی در مواردی ثبت میگردد الف : با سرمایه گذاری سهامداران به مبلغ حداقل 500000 دلار جهت هر سهامدار و ایجاد اشتغال بابت این سرمایه گذاری صورت پذیرد یا سالانه تا مبلغ 500000 دلار صادرات جهت هر سهامدار صورت پذیرد

تذکر 3: مدارک سهامداران باید ترجمه رسمی گردیده و کپی برابر اصل پاسپورتها از صفحه اول و اعتبار پاسپورت و صفحه ویزا در صورد داشتن لازم میباشد

ادامه مطلب را در وب سایت ثبت پوینده مشاهده فرمایید.

ثبت نام تجاری و علامت،Logo

برند یا نام تجاری چیست ؟

یک نام تجاری یا برند یک نام، اصطلاح، علامت، نشان یا طرح یا ترکیبی از اینهاست که برای شناسایی کالا‌ها یا خدمات فروشنده یا گروهی از فروشندگان و متمایز کردن این کالا‌ها و یا خدمات از کالا‌ها یا خدمات رقبا به‌کار می‌رود. به‌طور خلاصه نام تجاری سبب شناسایی فروشنده یا سازنده می‌شود. نام تجاری می‌تواند یک نام، یک علامت، نشان و یا سمبل دیگری باشد. فروشنده براساس قانون علامت تجاری حق استفاده همیشگی از نام تجاری را در اختیار دارد.

مدارک لازم جهت ثبت نام تجاری وعلامت،Logo:

  1. کپی (برابر اصل ) مجوز مربوطه به نام شرکت
  2. مدارک شرکت شامل : (برابر اصل ) کپی آگهی تأسیس ، آخرین تغییرات( هیئت مدیره)+ روزنامه رسمی آن
  3. کپی (برابر اصل ) مدارک افراد دارای حق امضاء شرکت شامل : (شناسنامه ، کارت ملی پشت و رو)
  4. آرم طراحی شده در یک برگه A4 به تعداد 12 عدد (اگر رنگی میباشد پرینت رنگی گرفته شود)
ادامه مطلب را در وب سایت ثبت پوینده مشاهده فرمایید.